Aukro.cz

Registrací na Aukru získáte možnost levně nakupovat, prodávat a ještě si užijete adrenalin z veřejné dražby. Svojí dokončenou registrací zároveň podpoříte tyto stránky a nic Vás to nebude stát. Pár dní po registraci na Aukru Vám přijde do poštovní schránky normální dopis a v něm je přístupový kód k dokončení registrace na Aukru. Ten vyplníte a můžete vesele prodávat i nakupovat a za zisky nakupovat třeba na našich stránkách. V případě dotazů nás kontaktujte.

Kontakt - - - Mapa stránek - - - FotoGalerie
Aktuální pozice: Home -

Železniční modelářství TTVLAK.cz nabízí prodej modelů renomovaných firem - v nabídce najdete vláčky, lokomotivy, startsety, stejně tak jako komplexní příslušenství pro vytvoření vlastní modelové železnice. Jestli chcete ušetřit nějakou korunu, nabízíme možnost nákupu v našem bazaru. Jako doplňující sortiment jsou drobnosti ve složkách Různé a Reklamní předměty TTVLAK.cz.

FILTR
Měřítko

Výrobce

Obchod
BAZAR
INFORMACE

Obchodní podmínky Comercial conditions Geschäftsbedingungen

Další stránky

Obchodní podmínky Comercial conditions Geschäftsbedingungen

Obchodné podmienky a nákupný poriadok ínternetového obchodu TTVLAK.cz

Vážení zákazníci, pred objednaním tovaru Vám doporučujem zoznámiť sa s obchodnými podmienkami internetového obchodu TTVLAK.cz. Obchodné podmienky sa riadia platným znením ustanovení obchodného zákonníku.

1. Objednanie tovaru

 • Pomocou objednavkového formuláru on-line. Skôr ako tovar objednáte, vždy kliknite na kartách tovaru a zobrazí sa vám detail tejto karty s doplňujúcimi informáciami, vrátane zvätšeného náhľadu! Súčastne s odosielaním Vašej objednávky Vám bude doručený E-mail s potvrdením objednávky. Pre úspešné vybavenie Vašej požiadavky tento E-mail pošlite bez úprav späť (REPLY).
 • Telefonicky v podstate NONSTOP na telefónnych číslach:
  +420 519 411 552
  +420 720 204 366
 • Prosím nezneužívať volaním v nočných hodinách! Pri telefonickej objednávke sa musia vždy zadávať katalógové čísla výrobkov!
 • Predávajúci si vyhradzuje právo v určitých prípadoch spätné potvrdenie objednávky. V prípade odmietnutia kupujúcim je táto objednávka považovaná za neplatnú.

2. Cena tovaru

 • Cena tovaru je uvedená na kartách tovaru v jednotlivých oddeleniach a kategóriách. Ceny sú koncové maloobchodné, nie som platca DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné. Balné si neúčtujem žiadne.

3. Platba za tovar

 • Dobierkou NIE. Po predchádzajúcich zlých skúsenostiach na dobierku nezasielam, viď FAQ.
 • Prevodom vopred na účet – peniaze sú poukázané na bankový účet predávajúceho, tovar je distribuovaný podľa dodacej lehoty po pripísaní celej čiastky na účet.
 • V hotovosti pri osobnom prevzatí v predajni v Hustopečích.
 • Zasielanie do zahraničia je vykonávané výhradne prevodom na účet. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa platných tarifov Českej pošty. Vo väčšine prípadov je poštovné v rámci celej ČR 60,-Kč (od 1.1.2008). Výnimku tvorí zasielanie na Slovensko, viď FAQ.

4. Dodacie lehoty

 • Uzavierka objednávok je vždy ku 14 a 30 dňu v mesiaci tak, že v tej dobe je už platba pripísaná na firemnom účte.
 • Ak nebude platba pripísaná včas, bude objednávka automaticky zaradená do nasledujúceho obdobia. Od tohto dátumu sa počíta dodacia lehota 30 dní, ak nie je priamo na tovare uvedené inak.
 • Dodacia lehota nového tovaru pri objednávkach pod 1.000,- Kč sa môže až zdvojnásobiť, vzhľadom k zlučovaniu týchto malých objednávok do vetších celkov z dôvodu nerentabilnosti poštovného od dodávateľov zo zahraničia.
 • Ak pozostáva objednávka len s komisionálneho tovaru, je tento distribuovaný obratom po pripísaní platby na účet, vynímajúc Štv. a Pia., kedy tovar neodosielam, viď FAQ.
 • O pripísaní platby na konto bude zákazník informovaný mailom.

5. Spôsob doručenia

 • Tovar je možné osobne vyzdvihnúť po predchádzajúcej dohode v podstate NONSTOP, alebo je tovar dodávaný prostredníctvom Českej pošty.
 • Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru vo chvíli zaplatenia plnej ceny tovaru. Cena tovaru sa považuje za zaplatenú momentom odovzdania príslušnej čiastky, ktorá zodpovedá výške kupnej ceny predávajúcemu, prípadne pripísaním príslušnej čiastky vo výške kupnej ceny na účet predávajúceho.

6. Čiastočné dodanie

 • Pri objednaní viacerých položiek tovaru sa môže stať, že nebudem schopný dodať celkovo objednaný tovar v jednom termíne. V tomto prípade bude dodávka realizovaná podľa ďaľšieho dojednania. O tomto kroku bude kupujúci vopred informovaný E-mailom.

7. Zrušenie objednávky

 • Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho je možné z technických dôvodov, náhlej zmeny nákupných cien alebo iných nepredvídateľných okolností a podobne. O dôvodoch zrušenia a možných riešeniach bude zákazník bez meškania vyrozumený formou E-mailu.
 • V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany dodávateľa (tovar je vypredaný) budú peniaze (prípadne ich alikôtna časť) obratom zaslané späť na číslo účtu s ktorého boli prevedené – pokiaľ nie je dojednané inak.

8. Reklamácia, záruka

 • Tento reklamačný poriadok je momentom uzavretia kupnej zmluvy (momentom prijatia objednávky ) záväzný pre predávajúceho i kupujúceho a obidve strany sa zaväzujú, že bude pre nich záväzný.
 • Záruka sa vzťahuje na bezzávadovú funkciu výrobku pri správnom používaní tovaru a na vady vzniknuté preukázateľnou vinou výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu a závady vzniknuté dopravou, nevhodným skladovaním či nešetreným alebo neodborným zaobchádzaním. Záruka na príadné vady tovaru môže byť uplatnená výhradne počas záručnej doby. Záručná doba trvá 24 mesiacov (ak nie je výslovne uvedené inak) na nový tovar a začína dňom distribúcie alebo prevzatia tovaru, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
 • Na komisionálny tovar sa záruka nevzťahuje. Všetky závady sú uvedené v čo najpresnejšom popise závad, takže je len na kupujúcom, či si konkrétny tovar objedná alebo nie.
 • V prípade vrátenia tovaru je zákazník povinný odovzdať alebo zaslať tovar (normálny balík, nie na dobierku) predávajúcemu v originálnom balení, kópiou dokladu o kúpe/záruke a je povinný udať dôvod reklamácie. Netýka sa komisonálneho tovaru!
 • Akýkoľvek tovar, vrátane komisionálneho, je pred odoslaním k zákazníkovi skontrolovaný. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave k zákazníkovi. Tovar je poistený a vzniknutú škodu hradí prepravca, preto prosím, prekontrolujte ho ihneď pri jeho prevzatí!

9. Ochrana poskytovaných údajov

 • Pri práci s osobnými údajmi sa prevádzkovateľ tohto inernetového obchodu zaväzuje riadiť Zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ obchodu prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné a budú použité len pre jeho internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité.

10. Záverečné informácie

 • Svojou registráciou učinenou zaslaním objednávky alebo vyplnením objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia vyššie uvedených obchodných podmienok a to v znení platnom v deň odosielania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane prípad. balného a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku v internetovom obchode, ak nebude v konkrétnom prípade preukazateľne dohodnuté inak.

11. Kontaktné údaje

 • Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je:
  Rysavy Ivan, Polni 6, 693 01 Hustopece, CZECHY

  Tel.: +420 519 411 552
  Mobil: +420 720 204 366
  E-mail: info@ttvlak.cz
  ICQ: 299-699-743
  Skype: ivan1836