Aukro.cz

Registrací na Aukru získáte možnost levně nakupovat, prodávat a ještě si užijete adrenalin z veřejné dražby. Svojí dokončenou registrací zároveň podpoříte tyto stránky a nic Vás to nebude stát. Pár dní po registraci na Aukru Vám přijde do poštovní schránky normální dopis a v něm je přístupový kód k dokončení registrace na Aukru. Ten vyplníte a můžete vesele prodávat i nakupovat a za zisky nakupovat třeba na našich stránkách. V případě dotazů nás kontaktujte.

Kontakt - - - Mapa stránek - - - FotoGalerie
Aktuální pozice: Home -

Železniční modelářství TTVLAK.cz nabízí prodej modelů renomovaných firem - v nabídce najdete vláčky, lokomotivy, startsety, stejně tak jako komplexní příslušenství pro vytvoření vlastní modelové železnice. Jestli chcete ušetřit nějakou korunu, nabízíme možnost nákupu v našem bazaru. Jako doplňující sortiment jsou drobnosti ve složkách Různé a Reklamní předměty TTVLAK.cz.

FILTR
Měřítko

Výrobce

Obchod
BAZAR
INFORMACE

Obchodní podmínky Comercial conditions Geschäftsbedingungen

Další stránky

Obchodní podmínky Comercial conditions Geschäftsbedingungen

Warunki prowadzenia działalności handlowej wraz z regulaminem dokonywania zakupów w internetowym sklepie TTVLAK.cz

-- przeznaczone dla klientów z zagranicy

Szanowni Klienci! Zanim zamówią Państwo towar, zalecam zaznajomienie się z poniższymi warunkami prowadzenia działalności handlowej przez sklep internetowey TTVLAK.cz. Są one zgodne z postanowieniami kodeksu handlowego obowiązującego obecnie w Republice Czeskiej.

Podczas rejestracji proszę podać pełny adres, łącznie z nazwą kraju.

1. Zamawianie towaru

 • Za pomocą formularza zamówieniowego on-line
 • Jeśli mówią Państwo po czesku, możliwe jest (w zasadzie non-stop) złożenie zamówienia telefonicznego pod następującymi numerami telefonu:
  +420 519 411 552
  +420 720 204 366
 • Uwaga: w przypadku zamawiania telefonicznego konieczne jest zawsze podanie numeru katalogowego zamawianego towaru
 • Jeśli będą Państwo kierować pisemne zapytania w innym języku niż czeski, proszę się liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na odpowiedź, jako że wszystkie tego rodzaju teksty są kierowane do przetłumaczenia. Ułatwią Państwo przekład, formułując tekst w oszczędnych, prostych zdaniach.

2. Cena towaru

 • Cena towaru jest podana na jego karcie. Wszystkie ceny końcowe są cenami detalicznymi. Uwaga: właściciel sklepu nie jest płatnikiem VAT.

3. Zapłata za towar

 • Przy wysyłce za granicę zapłata wyłącznie z góry przelewem na konto; pieniądze są przekazywane na rachunek bankowy sprzedającego; zobowiązanie dostawcy do wysyłki liczone jest od dnia zaksięgowania całej należnej kwoty na jego koncie. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, zgodnie z taryfą opłat czeskiej poczty. Nie wlicza się kosztów opakowania. Po otrzymaniu potwierdzenia swojego zamówienia, mogą Państwo przekazać należność przelewem w wybranym przez Państwa krajowym banku. Numer konta i inne szczegóły zostaną Państwu dostarczone e-mailem. Możliwa jest wpłata w walucie Państwa kraju; wpłacona suma powinna wówczas odpowiadać kursowi waluty wpłaty w stosunku do czeskiej korony lub euro; obowiązuje przelicznik z dnia zamówienia. Zapłata może być również dokonana w euro. W takim przypadku obowiązuje przelicznik według kursu korona czeska - euro, również z dnia zamówienia.
 • Gotówką przy odbiorze osobistym - zapłata wyłącznie w czeskich koronach lub euro. Jeśli zapłata dokonywana jest w euro, obowiązuje przelicznik według kursu korona czeska - euro z dnia zamówienia.

4. Termin dostawy

 • Zamknięcie przyjmowania do realizacji zamówień od klientów zagranicznych następuje dnia 14. każdego miesiąca. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 30-50 dni licząc od tej daty, co jednak jest terminem dostawy granicznym. W większości przypadków czas ten jest o wiele krótszy. UWAGA: Jeśli warunek zaksięgowania zapłaty na koncie sprzedającego do dnia 14. danego miesiąca nie jest spełniony, przyjęcie takiego zamówienia do realizacji przesuwa się na miesiąc następny - odpowiednio też wydłuża się termin dostawy.
 • Jeśli w skład zamówienia wchodzą jedynie przedmioty będące w ofercie komisu, zamówienie jest realizowne natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku dostawcy.
 • O zaksięgowaniu wpłaty Klient jest informowany E-mailem.

5. Sposób doręczenia towaru

 • Po wcześniejszym umówieniu się, towar można - praktycznie non stop - odebrać osobiście. Innym sposobem jest dostawa za pośrednictwem czeskiej poczty. Uwaga: opłata pocztowa związana z przesyłaniem za granicę jest bardzo wysoka.
 • Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie wpłacenia zań pełnej należności. Przez "wpłacenie" rozumiane jest przekazanie sprzedającemu odpowiedniej sumy w wysokości ceny zakupu (plus ewentualny koszt przesyłki) - i ostatecznie - zaksięgowanie tejże sumy na rachunku sprzedającego.

6. Wysyłka częściowa

 • Przy zamówieniu większej ilości towaru może się zdarzyć, że realizacja całości zamówienia w jednym terminie nie będzie możliwa, w takim przypadku ewentualna dodatkowa dostawa zostanie zrealizowana na koszt sprzedającego. Jednakże konkretny sposób realizacji takiego zamówienia stony uzgodnią drogą pisemną lub poczty e-mailowej. O niemożności realizacji zamówienia w całości kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

7. Odejście od realizacji zamówienia

 • Odejście od realizacji zamówienia ze strony sprzedającego może mieć miejsce z powodów technicznych, nagłej zmiany cen zakupu albo innych nieprzewidzianych okoliczności. O powodach takiej decyzji i możliwych rozwiązaniach tego problemu klient zostanie oczywiście poinformowany w formie listu elektronicznego.
 • W przypadku anulowania przez dostawcę zamówienia w całości albo też w części (towar wyprzedany), pieniądze (cała kwota lub odpowiednia jej część) będą niezwłocznie zwrócone na numer rachunku, z którego zostały przelane, jeśli uzgodnienia nie będą przewidywały inaczej.

8. Reklamowanie, gwarancja

 • Niniejsze zasady dotyczące postępowania w przypadku reklamacji mają zastosowanie od momentu zawarcia umowy kupna (z chwilą przyjęcia zamówienia) i wiążą zarówno kupującego jak i sprzedającego, którzy zobowiązują się nimi kierować.
 • Gwarancja ręczy za niezakłócone działania sprzedanego wyrobu, pod warunkiem używania go zgodnie z jego przeznaczeniem, zapewnia też usunięcie wad wynikłych z dającej się wykazać winy producenta. Gwarancja nie rozciąga się na części podlegające naturalnemu zużyciu, ani na uszkodzenia będące skutkiem transportu, nieodpowiedniego przechowywania czy też nieostrożnego lub niefachowego obchodzenia się z zakupionym przedmiotem. Okres gwarancji na nowy przedmiot to 24 miesiące (o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej), licząc od dnia bądź to odbioru osobistego, bądź wysyłki, zależnie który z tych dwóch sposobów przejęcia towaru ma miejsce.
 • Gwarancja nie obejmuje przedmiotów z komisu. Wszystkie ich wady są przedstawione w możliwie najdokładniejszym opisie, jedynie więc od decyzji potencjalnego kupującego zależy czy konkretny przedmiot zamówi czy też nie.
 • W przypadku zwrotu towaru klient zobowiązany jest do dostarczenia go (osobiście lub drogą wysyłkową; uwaga: wysyłka na koszt nadającego - NIE za zaliczeniem pocztowym) sprzedającemu w oryginalnym opakowaniu, wraz z dokumentem zakupu-gwarancji, z podaniem powodu reklamacji. Uwaga: nie dotyczy to towarów komisowych!
 • Wszystkie towary - także te pochodzące z komisu - są sprawdzane przed ich wysłaniem do odbiorcy . Dostawca nie odpowiada za szkody powstałe w czasie transportu do klienta. Wysyłany towar jest ubezpieczony a powstałą szkodę rekompensuje przewoźnik, dlatego też proszę o skontrolowanie towaru przy odbiorze!

9. Ochrona powierzonych danych

 • Przy rozporządzaniu danymi osobowymi właściciel tego sklepu internetowego zobowiązuje się przestrzegać prawa Republiki Czeskiej o ochronie danych osobowych. Właściciel sklepu deklaruje, że wszelkich powierzone mu dane osobowe traktuje jako poufne; są one używane wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb prowadzonej działalności, nie będą upubliczniane, udostępniane osobom trzecim, ani w inny sposób nadużywane.

10. Informacje końcowe

 • Swoją rejestracją akceptują Państwo - w przypadku podjęcia decyzji o zakupie - wszystkie bez wyjątku wyżej przedstawione warunki zakupu-sprzedaży w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Akceptują Państwo także cenę zamawianego towaru z dnia złożenia zamówienia (w razie konieczności - wobec wybranego sposobu dostawy - powiększoną o koszt tejże dostawy) uwidocznioną w cenniku tegoż sklepu internetowego, chyba że w konkretnym przypadku uzgodnienia - potwierdzone pisemnie lub drogą poczty elektronicznej - będą przewidywały inaczej.

11. Kontakt

 • Właścicielem tego internetowego sklepu jest:
  Rysavy Ivan, Polni 6, 693 01 Hustopece, CZECHY

  Tel.: +420 519 411 552
  Mobil: +420 720 204 366
  E-mail: info@ttvlak.cz
  ICQ: 299-699-743
  Skype: ivan1836